ReadyPlanet.com


การทำฟาร์มผัก


การเลือกไซต์เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ เช่นดินและภูมิอากาศ นอกจากนี้ ด้วยแนวโน้มอย่างต่อเนื่องในด้านความเชี่ยวชาญและการใช้เครื่องจักร พื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์ และจำเป็นต้องมีการจัดหาน้ำและการขนส่ง ที่เพียงพอภูมิประเทศ —นั่นคือพื้นผิวของดินและความสัมพันธ์กับพื้นที่อื่น ๆ—มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน. ในการทำฟาร์ม ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ ทุ่ง ขนาดใหญ่และค่อนข้างเสมอกันช่วยให้มีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำลง อาจมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับเปลี่ยนภูมิประเทศแต่ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดินดังกล่าวอาจเป็นสิ่งที่ห้ามปราม ปริมาณของความชันมีอิทธิพลต่อประเภทของวัฒนธรรมที่เป็นไปได้ ฟิลด์ที่มีความลาดชันปานกลางควรมีลักษณะโค้งมนกระบวนการที่อาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการสร้างระเบียงและคูน้ำผัน ทิศทางของความลาดเอียงอาจส่งผลต่อระยะเวลาการสุกของพืชผล หรืออาจส่งผลให้เกิดภัยแล้ง การบาดเจ็บในฤดูหนาว หรือความเสียหายจากลม พื้นที่ราบเป็นที่พึงปรารถนามากที่สุด แม้ว่าความลาดเอียงเล็กน้อยอาจช่วยให้ระบายน้ำได้ พื้นที่โล่งไม่เหมาะสำหรับการทำฟาร์ม ผัก เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะทำให้พืชเสียหายจากลมแรงที่เก็บดินแร่ ธาตุอาหารและน้ำที่พืชใช้ รวมทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของราก ดินทั่วไปมี 2 ชนิด ได้แก่ ดินแร่และดินอินทรีย์โคลนหรือพีท ดินแร่ ได้แก่ ดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว ดินทรายและดินร่วนมักเป็นที่ต้องการสำหรับการผลิตผัก ปฏิกิริยาของดินและระดับความอุดม สมบูรณ์สามารถกำหนดได้โดยการวิเคราะห์ทางเคมี ปฏิกิริยาของดินเป็นตัวกำหนดปริมาณธาตุอาหารพืชส่วนใหญ่ที่มีอยู่ ระดับของกรดด่างหรือปฏิกิริยาที่เป็นกลางของดินแสดงเป็นค่า pH โดยค่า pH 7 คือเป็นกลาง จุดที่ต่ำกว่า 7 คือกรด และจุดที่สูงกว่า 7 คือด่าง ช่วงค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืชจะแตกต่างกันไปในแต่ละพืชผล ดินสามารถทำให้เป็นกรดมากขึ้นหรือเป็นด่างน้อยลงได้โดยการใส่ปุ๋ย เคมีที่ทำให้เกิดกรด เช่น แอมโมเนียมซัลเฟตผู้ตั้งกระทู้ จืด :: วันที่ลงประกาศ 2023-07-15 17:47:37 IP : 37.120.203.84


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล